ກົມນະໂຍບາຍການຄ້າຕ່າງປະເທດ

ແຜນຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາພາສີ

ແຜນຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາພາສີພາຍໃຕ້ຂອບອາຊຽນ-ຈີນ

ລະຫັດອັດຕາພາສີເອກະພາບອາຊຽນ (AHTN 2017)
 1. ບຣູໄນ
 2. ກຳປູເຈຍ
 3. ອິນໂດເນເຊຍ
 4. ພະມ້າ
 5. ມາເລເຊຍ
 6. ຟີລິບປິນ
 7. ສິງກະໂປ
 8. ໄທ
 9. ຫວຽດນາມ
 10. China (Sensitive list HS-2012)

ແຜນຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາພາສີພາຍໃຕ້ຂອບອາຊຽນ-ເກົາຫຼີ

ລະຫັດອັດຕາພາສີເອກະພາບອາຊຽນ (AHTN 2017)
 1. ບຣູໄນ
 2. ກຳປູເຈຍ
 3. ອິນໂດເນເຊຍ
 4. ພະມ້າ
 5. ມາເລເຊຍ
 6. ຟີລິບປິນ
 7. ສິງກະໂປ
 8. ໄທ
 9. ຫວຽດນາມ

ແຜນຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາພາສີພາຍໃຕ້ຂອບອາຊຽນ-ອິນເດຍ

ລະຫັດອັດຕາພາສີເອກະພາບອາຊຽນ (AHTN 2017)
 1. ບຣູໄນ
 2. ກຳປູເຈຍ
 3. ອິນໂດເນເຊຍ
 4. ພະມ້າ
 5. ມາເລເຊຍ
 6. ຟີລິບປິນ
 7. ສິງກະໂປ
 8. ໄທ
 9. ຫວຽດນາມ

ແຜນຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາພາສີພາຍໃຕ້ຂອບອາຊຽນ-ຍີ່ປຸ່ນ

ລະຫັດອັດຕາພາສີເອກະພາບອາຊຽນ (AHTN 2017)
 1. ບຣູໄນ
 2. ກຳປູເຈຍ
 3. ອິນໂດເນເຊຍ
 4. ພະມ້າ
 5. ມາເລເຊຍ
 6. ຟີລິບປິນ
 7. ສິງກະໂປ
 8. ໄທ
 9. ຫວຽດນາມ

ແຜນຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາພາສີພາຍໃຕ້ຂອບອາຊຽນ-ອົດສະຕາລີ+ນີວຊີແລນ

ລະຫັດອັດຕາພາສີເອກະພາບອາຊຽນ (AHTN 2017)
 1. ບຣູໄນ
 2. ກຳປູເຈຍ
 3. ອິນໂດເນເຊຍ
 4. ພະມ້າ
 5. ມາເລເຊຍ
 6. ຟີລິບປິນ
 7. ສິງກະໂປ
 8. ໄທ
 9. ຫວຽດນາມ

ແຜນຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາພາສີພາຍໃຕ້ຂອບອາຊຽນ-ຮົງກົງ

ລະຫັດອັດຕາພາສີເອກະພາບອາຊຽນ (AHTN 2017)
 1. ບຣູໄນ
 2. ກຳປູເຈຍ
 3. ອິນໂດເນເຊຍ
 4. ພະມ້າ
 5. ມາເລເຊຍ
 6. ຟີລິບປິນ
 7. ສິງກະໂປ
 8. ໄທ
 9. ຫວຽດນາມ

ແຜນຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາພາສີພາຍໃຕ້ຂອບ RCEP

ລະຫັດອັດຕາພາສີເອກະພາບອາຊຽນ (AHTN 2017)
 1. ບຣູໄນ
 2. ກຳປູເຈຍ
 3. ອິນໂດເນເຊຍ
 4. ພະມ້າ
 5. ມາເລເຊຍ
 6. ຟີລິບປິນ
 7. ສິງກະໂປ
 8. ໄທ
 9. ຫວຽດນາມ
 10. ອົດສະຕຣາລີ
 11. ນີວຊີແລນ
 12. ສປ ຈີນ
 13. ເກົາຫຼີ
 14. ຍີ່ປຸ່ນ
 15. ອິນເດຍ

ແຜນຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາພາສີພາຍໃຕ້ຂອບ APTA

(HS Code 2017)
 1. ສປປ ລາວ
 2. ສປ ຈີນ
 3. ເກົາຫຼີ
 4. ອິນເດຍ
 5. ສີລັງກາ
 6. ບັງກລາເດັດ
 7. ມົງໂກນ