ກົມນະໂຍບາຍການຄ້າຕ່າງປະເທດ

ປຶ້ມ​ຄູ່​ມື​ ສໍາລັບການ​ເຜີຍ​ແຜ່​ວຽກງານການ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ເສດຖະກິດກັບສາກົນຂອງ ສປປ ລາວ