ກົມນະໂຍບາຍການຄ້າຕ່າງປະເທດ

ສັນຍາການຄ້າສອງຝ່າຍ

Since 1990, Lao PDR has signed a bilateral trade agreement with 15 countries in the world, including: Russia, Mongolia, Thailand, Myanmar, PDR Korea, PR China, Vietnam, Cambodia, Malaysia, India, Belarus, Argentina, United States, Turkey and Kuwait.

 1. ອະນຸສັນຍາລະຫວ່າງ ລາວ-ລັດເຊຍ
 2. ສັນຍາການຄ້າສອງຝ່າຍລະຫວ່າງ ລາວ-ມົງໂກນ
 3. ສັນຍາການຄ້າສອງຝ່າຍລະຫວ່າງ ລາວ-ໄທ
 4. ສັນຍາການຄ້າສອງຝ່າຍລະຫວ່າງ ລາວ-ມຽນມາ
 5. Lao – Korea PDR Trade agreements
 6. ສັນຍາການຄ້າສອງຝ່າຍລະຫວ່າງ ລາວ-ຈີນ
 7. ສັນຍາການຄ້າສອງຝ່າຍລະຫວ່າງ ລາວ-ຫວຽດນາມ
 8. ສັນຍາການຄ້າສອງຝ່າຍລະຫວ່າງ ລາວ-ກໍາປູເຈຍ
 9. ສັນຍາການຄ້າສອງຝ່າຍລະຫວ່າງ ລາວ-ມາເລເຊຍ
 10. ສັນຍາການຄ້າສອງຝ່າຍລະຫວ່າງ ລາວ-ອິນເດຍ
 11. ສັນຍາການຄ້າສອງຝ່າຍລະຫວ່າງ ລາວ-ເບລາລຸດສ
 12. ສັນຍາການຄ້າສອງຝ່າຍລະຫວ່າງ ລາວ-ອາເຈນຕິນ້າ
 13. ສັນຍາການຄ້າສອງຝ່າຍລະຫວ່າງ ລາວ-ສະຫະລັດອາເມກາ
 14. ສັນຍາການຄ້າສອງຝ່າຍລະຫວ່າງ ລາວ-ຕົວກີ
 15. ສັນຍາການຄ້າສອງຝ່າຍລະຫວ່າງ ລາວ-ຄູເວດ