ກົມນະໂຍບາຍການຄ້າຕ່າງປະເທດ

ກົມນະໂຍບາຍການຄ້າຕ່າງປະເທດ ຂຽນຫຍໍ້ວ່າ “ກນຄຕ”ແມ່ນພາກສ່ວນໜຶ່ງໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກ ການຈັດຕັ້ງ ຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ຂຽນເປັນ ພາສາສາກົນວ່າ “Department of Foreign Trade Policy” ຂຽນຫຍໍ້ເປັນພາສາສາກົນວ່າ“DFTP”, ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການ ໃຫ້ແກ່ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໃນວຽກງານນະໂຍບາຍ, ການພົວພັນ, ການຮ່ວມມືດ້ານ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າກັບຕ່າງປະເທດ.

ຂ່າວສານໃໝ່

img
ກອງປະຊຸມຄະນະຮັບຜິດຊອບ ຮ່າງດຳລັດວ່າດ້ວຍການຄ້າ ທາງເອເລັກໂຕຣນິກ (e-commerce) ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນວັນທີ 12 ກຸມພາ 2019, ທີ່ ໂຮງແຮມເສດຖາພາເລດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

img
ພິທີເປີດໂຕເວັບໄຊຂອງກົມ ນຄຕ (laoftpd.com) ວັນທີ 05 ກຸມພາ 2019, ທີ່ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ

img
ກິດຈະການທີ່ຕ້ອງໄດ້ຂໍໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດສຳລັບຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ

img
Workshop on Guidebook and Curriculum on Laos Economic Integration into Global and Regional Economy,Date 31 July 2018, at main conference room, Ministry of Industry and Commerce

ສຸດຍອດການດາວໂຫຼດ