ກົມນະໂຍບາຍການຄ້າຕ່າງປະເທດ

ກົມນະໂຍບາຍການຄ້າຕ່າງປະເທດ ຂຽນຫຍໍ້ວ່າ “ກນຄຕ”ແມ່ນພາກສ່ວນໜຶ່ງໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກ ການຈັດຕັ້ງ ຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ຂຽນເປັນ ພາສາສາກົນວ່າ “Department of Foreign Trade Policy” ຂຽນຫຍໍ້ເປັນພາສາສາກົນວ່າ“DFTP”, ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການ ໃຫ້ແກ່ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໃນວຽກງານນະໂຍບາຍ, ການພົວພັນ, ການຮ່ວມມືດ້ານ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າກັບຕ່າງປະເທດ.

ຂ່າວສານໃໝ່

img
ກອງປະຊຸມຫົວໜ້າຄະນະເຈລະຈາສັນຍາການຮ່ວມມືເສດຖະກິດຮອບດ້ານລະດັບພາກພື້ນ ຄັ້ງທີ 25 ແລະ ກອງປະຊຸມອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (25th RCEP - TNC and related meetings) ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 19 - 28 ກຸມພາ 2019 ທີ່ ບາຫຼີ, ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ

img
ການນຳໃຊ້ລະບົບ ASSIST ຂອງຂະແໜງການຄ້າດ້ານບໍລິການໃນຂອບອາຊຽນ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 28 ກຸມພາ - 01 ມີນາ 2019, ທີ່ ໂຮງແຮມລາວພລາຊາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

img
ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບສັນຍາການຄ້າດ້ານສິນຄ້າ ແລະ ການຄ້າຊາຍແດນຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ວຽກງານການເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 14-15 ກຸມພາ 2019, ທີ່ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

img
ກອງປະຊຸມຄະນະຮັບຜິດຊອບ ຮ່າງດຳລັດວ່າດ້ວຍການຄ້າ ທາງເອເລັກໂຕຣນິກ (e-commerce) ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນວັນທີ 12 ກຸມພາ 2019, ທີ່ ໂຮງແຮມເສດຖາພາເລດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ສຸດຍອດການດາວໂຫຼດ
Joe Greene Jersey 
personal loans online check my reference . sicuricasinoonlineit.com . parisporn movies fuck mom hot gfs