ກົມນະໂຍບາຍການຄ້າຕ່າງປະເທດ

ກົມນະໂຍບາຍການຄ້າຕ່າງປະເທດ ຂຽນຫຍໍ້ວ່າ “ກນຄຕ”ແມ່ນພາກສ່ວນໜຶ່ງໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກ ການຈັດຕັ້ງ ຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ຂຽນເປັນ ພາສາສາກົນວ່າ “Department of Foreign Trade Policy” ຂຽນຫຍໍ້ເປັນພາສາສາກົນວ່າ“DFTP”, ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການ ໃຫ້ແກ່ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໃນວຽກງານນະໂຍບາຍ, ການພົວພັນ, ການຮ່ວມມືດ້ານ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າກັບຕ່າງປະເທດ.

ຂ່າວສານໃໝ່

img
3rd RCEP Summit

img
ກອງປະຊຸມຫົວໜ້າຄະນະເຈລະຈາສັນຍາການຮ່ວມມືເສດຖະກິດຮອບດ້ານລະດັບພາກພື້ນ ຄັ້ງທີ 25 ແລະ ກອງປະຊຸມອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (25th RCEP - TNC and related meetings) ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 19 - 28 ກຸມພາ 2019 ທີ່ ບາຫຼີ, ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ

img
ການນຳໃຊ້ລະບົບ ASSIST ຂອງຂະແໜງການຄ້າດ້ານບໍລິການໃນຂອບອາຊຽນ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 28 ກຸມພາ - 01 ມີນາ 2019, ທີ່ ໂຮງແຮມລາວພລາຊາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

img
ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບສັນຍາການຄ້າດ້ານສິນຄ້າ ແລະ ການຄ້າຊາຍແດນຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ວຽກງານການເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 14-15 ກຸມພາ 2019, ທີ່ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ສຸດຍອດການດາວໂຫຼດ